iframe { height: 1px; width: 1px; }
Lyckan... kan vara som en svag ton som klingar genom vardagen

KVINNODAGEN..Mycket finns att läsa om denna dagen på   

Globalportalen. 
http://globalportalen.org/ (ni får nog slå in den själva).

Kanske en dag att göra det...


Inga kommentarer: