iframe { height: 1px; width: 1px; }
Lyckan... kan vara som en svag ton som klingar genom vardagen

ANDRA DIMENSIONER

DET ÄR NÅGOT ÖDESMÄTTAT´ över stunder när människor som berört´oss
går vidare till andra dimensioner..
Nu har det varit många som lämnat nutiden, inom kultur, media, sport och andra relationer.


Här finns ju inga manualer...
Nästan allt kan vi hantera idag, med olika hjälpmedel.
Men vid sorg och saknad finns ingen skyddsdräkt i världen´ som kan skydda oss….
Sorgen kan vara som en grym härförare.. slår blint ibland..Vad kan vi då göra.. ?!
eva vidare för dem också…Låta dem bli inspiratörer i våra´ egna liv….
Närma oss tanken att det faktiskt kan vara vi nästa gång…


Jubla över det liv vi´har…
Inte tillåta´ sorgen att överskugga vår egen livssaga…
Utan att fördjupa oss mer, så kan vi väl enas om att ju mer vi lever vårt sanna´ liv,
ju mindre har vi att ångra när vår egen resa är över för denna gång…


Och att mera leva för´varandra, än bredvid varandra..
Kärlek över ALLA gränser …
Vår tid är nu..   

Inga kommentarer: