iframe { height: 1px; width: 1px; }
Lyckan... kan vara som en svag ton som klingar genom vardagen

TANKningar 2

ENKLA SMÅ TANKAR nr.2

Som konstnärer, kreatörer, innovatörer eller ALLA andra yrke som kräver mycket av inre personligt engagemang, har vi ju ibland  ett självförtroende som halkar neråt sock-kanten.. haha... eller hur ?

MEN ! det får´ absolut´inte hindra oss att göra det just vi är´ ämnade för. Oavsett vad det är..  
“Det kommer kanske “uppifrån”,  tillsatt av högre personalrekryterare...

Var och en av oss´ är ju som kuggen i det stora Livshjulet, lika viktiga, för att annars gistnar det. Det´ vet vi.

Och detta är ju den viktigaste poängen !!

Att vi med vår egna´ unika kunskap och okuvliga vilja kan nå ut´ till varandra
och plantera ett frö av de vackraste, mest spännande av tankar och idéer,
så vi blir ett storslaget Livshjul…

Alltså`, göd dessa frö med allt vad du bär i ditt hjärta, så blommar det ut.

Var så säkra !!


Inga kommentarer: