iframe { height: 1px; width: 1px; }
Lyckan... kan vara som en svag ton som klingar genom vardagen

ENKLA SMÅ TANKAR nr.2

ENKLA SMÅ TANKAR nr.2

Som konstnärer, kreatörer, innovatörer eller ALLA andra yrke som kräver mycket av inre personligt engagemang, har vi ju ibland  ett självförtroende som halkar neråt sock-kanten.. haha... eller hur ?

MEN ! det får´ absolut´inte hindra oss att göra det just vi är´ ämnade för. Oavsett vad det är..  
“Det kommer kanske “uppifrån”,  tillsatt av högre personalrekryterare...

Var och en av oss´ är ju som kuggen i det stora Livshjulet, lika viktiga, för att annars gistnar det. Det´ vet vi.

Och detta är ju den viktigaste poängen !!

Att vi med vår egna´ unika kunskap och okuvliga vilja kan nå ut´ till varandra
och plantera ett frö av de vackraste, mest spännande av tankar och idéer,
så vi blir ett storslaget Livshjul…

Alltså`, göd dessa frö med allt vad du bär i ditt hjärta, så blommar det ut.

Var så säkra !!


Inga kommentarer: