iframe { height: 1px; width: 1px; }
Lyckan... kan vara som en svag ton som klingar genom vardagen

ATTITYD MOT OMVÄRLDEN

Förnya din attityd´ till omvärlden då och då.
Väg för och emot...
Hitta gärna inspiration´ i de personer du ser hanterar livet på ett uppbyggligt sätt,

MEN tro inte tveklöst på “andra”,  för ofta har “andra” väldigt olika syn och då blir du bara förvirrad och splittrad .

Först när du tänker dina egna tankar´ börjar din egen´ världsbild och dina egna värderingar följa dina mål
med din´ mening med livet.


Försök rikta din uppmärksamhet mot de positiva nyheterna i Världen.  
Joo` dom är faktiskt många !!! 

De dåliga ger oftast ingenting, såvida man inte konkret kan göra något. 
Gör dina egna filtreringar..


Omvärlden förändra sej inte...
det måste du göra !!


Inga kommentarer: