iframe { height: 1px; width: 1px; }
Lyckan... kan vara som en svag ton som klingar genom vardagen

TANKningar 8


EN BANAL FÖRKYLNING kan ibland ge många tankar.. man har liksom tiden´ att fundera på ting som inte hinner fastna annars !..
Det kan bli avgörande för framtiden till o´med ....Världen är ju just nu styrd av märkliga, tyvärr mest skrämmande händelser.
Jag börjar omvärdera en hel del av mina tidigare tankar.. 
Tankar som kommer av slentrian och, av, just tidsbrist..
Finns nog en klar anledning att vi ibland blir “stoppade” i vårt framrusande liv..
Kan tänka mej att de flesta av er varit med om detta…
Vi får se vad som kommer ut av detta !?


Tacksam att jag får var med om detta är jag i alla fall !! 
host, host...


Inga kommentarer: