iframe { height: 1px; width: 1px; }
Lyckan... kan vara som en svag ton som klingar genom vardagen

TACK DA VINCI´...

"Han var verkligen en mycket klok man.."
"mjaaaaa"...

Inga kommentarer: