iframe { height: 1px; width: 1px; }
Lyckan... kan vara som en svag ton som klingar genom vardagen

Cristoffer Duffley, 10 år, autistisk blind UNDEBAR sångare !!

Inga kommentarer: