iframe { height: 1px; width: 1px; }
Lyckan... kan vara som en svag ton som klingar genom vardagen

ANSIKTSTOLKNING...


Jag har gjort något mycket spännande. Jag har varit hos en av Sveriges skickligaste Ansiktstydare !!

 Eva-Marie Janelo.. Hon är utbildad av Lillian Pearl Bridges, den världsledande experten i den kinesiska kunskapsgrenen i Face Reading.
Denna tusenåriga gamla kunskap har hon i sin egen forskning fört samman med modern västerländsk psykologi. Vårt ansikte består av en hel berättelse om vilka vi verkligen´ är.

Om vi ofta eller i längre stunder befinner oss i ett specifikt känslotillstånd bildas så småningom en bestående linje i huden på grund av muskelrörelser i en specifik ansiktsmuskel.


 Genom att lära oss att läsa av vilka känslor som dessa linjer bildas av kan vi utläsa våra medvetna och omedvetna känslo- och beteendemönster.

Vi ges genom denna medvetenhet även möjligheten att kunna förändra vårt sätt att reagera, tänka och handla.


I Kina har en liknande kartläggning av ansiktets mimik pågått sedan minst tusen år tillbaka.
På det psykologiska planet var detta en värdefull kunskap för att kunna avläsa var en människa befann sig i sin egen personliga utveckling. 

Läkaren kunde också genom att studera ansiktets färgskiftningar, markeringar, svullnader och insjunkna områden ge en bedömning av hälsotillståndet.

 Eva-Maries hemsida: www.neosoma.se 

Här syns i mitt ansikte skiftningar som ändrats efter hand under sessionen. 
Jag var ganska chockad, om jag ska vara ärlig, av hur "mitt i prick" det var med beskrivning av mej och min person.
 Och jag fick även lära mej en del visdom och råd och ideér om hur jag kan förändra livet till det bättre, helt enkelt.

Klart värdefullt, och med exakt precision..

Klinikadress:

Neosoma Köpmangatan 41, Eskilstuna

Tel: 016 – 51 21 66

Mobil: 0702 – 516 165

Även tillgänglig på Fb.
Känslomässiga ärr är en bok som berör.


Här ett jättebra tips att mjuka upp övre ryggdelen..Och här hjälp vid den vanliga åkomman, hälsporre.. Detta är en del´ av vad Eva-Marie arbetar med. Mer info finns på Hemsidan. 

Hon har en helhetssyn av hälsa.


Inga kommentarer: