iframe { height: 1px; width: 1px; }
Lyckan... kan vara som en svag ton som klingar genom vardagen

LITE OM ENERGIER...

De flesta av oss, som följer den energetiska vägen vet ju att det är ett "skifte" på gång.


Vi känner ofta av händelser, i förväg, både positiva och negativa, i våra kroppar..

Vi har mer och mer börjat prata och tänka i termen Energier..
 Ja, vi vet ju att allt är energier, det har ju vetenskapen vetat länge, men vi har ju precis inte talat´om det i vardagliga ordalag.

Skiftet började 2012 och har nu kommit till det stadiet att det börjar visa sej, för "alla". Vi har i år haft tre stycken energivågor och den fjärde och sista kommer den 22 oktober. Vi blir berörda på olika vis. 

De känns regält i våra energi-kroppar... den första togs upp mycket av djuren, som reagerade kraftigt. Har ni kanske märkt att våra husdjur vill vara närma oss, är än mer tillgivna. De vilda kommer närmare samhällen och är förvånansvärt närgångna..
 Den här sista, kommer att göra att vi förstår (det oförstådda) mer, kan man säga.  

Det som händer är ju att jordens magnet-kraft blir mindre verksam. 
Detta framkallar solstormar och tunnar ut vårt ozonskikt..

Men vad gör vi och hur kan vi vara med och hela o läka vår jord. Jo´vi kan faktiskt höja våra energier.. vilket sänds direkt och mottas eftersom allt är energier, äver vår vackra jord..

 Vilket i princip betyder att hålla oss balanserade och försöka´ undvika rädsla, ilska , utbrott av olika slag..
Mycket är makt, från olika håll, som vill ha oss, rädda, förminskade så att vi är lätta att manipulera.. Vi kan fundera på varför man är rädd, och låta saker komma till ytan, för att kunna släppa taget, och återfå sin sanna styrka..

Det är ju ganska häftigt. Vi ska egentligen försöka hålla oss så lyckliga som möjligt. 
Välja kärleken före rädslan


Näe vi ska inte utplåna oss, eller ge efter för all påtryckning..

Men vi ska vara medvetna om, medvetna att t ex vi blir verbalt attackerade, har det ju faktiskt absolut inget med oss att göra, utan är en reaktion från "den andres" inre energi.. Själv känner jag lättare av nu när jag är i balans, och försöker ändra min sitution när den blir  i obalans.. 

Använder musik, böcker, bra filmer naturen, äkta vänsamtal, måleri som är min passion, osv.osv..Vi måste tillåta´ oss att vara ljusare, använda andra sinnen .. Vi har allt inom oss, men har bara glömt det genom årtusenden..

Vad kan vi göra..?

Göra vårt bästa att hjälpa varandra, stärka den ljusa energin som finns inom oss och som vi föddes med.
Vi måste ta ansvar för våra handlingar,
tillåta allt att vara, var medkännande.. känna tacksamhet..
öka vår kunskap om vad vi kan göra för att bli “balanserade och t om lyckliga” för att hålla energin
Vi måste våga tala om vilka vi verkliga är ..Hur presenterar vi oss själva..

Vi är ju vana vid linjäritet men nu börjar det ändras. Tiden känns inte ens likadan.. Den verka speedas på.. En ny dynamik . Vad händer? Det är´ ett stort skifte..

Vi tar bort en massa bagage, blir “tystare” inombords..


Det finns ett ljus som aldrig tar slut
som finns för oss alla
Kärlekens ljus..

Vi är i detta tillsammans..


Tar gärna emot respons och kommentarer både här och på mail: ewa_pihl@hotmail.com

Inga kommentarer: