iframe { height: 1px; width: 1px; }
Lyckan... kan vara som en svag ton som klingar genom vardagen

VÅRA INRE GUIDER ..

Hur tolkar vi våra inre tankar ?:

Känns de upplyftande, är de känslosamma, känns de som Aha-moments, känns de ovanligt meningsfulla..

 Ibland 
kommer 
känslor,
tankar 
att kännas ganska "stora", andra gånger kommer de bara att vara bara känslor, som milda viskar i vårt hjärta eller våra öron, eller som en flyktig visuell tanke´..

Då är det nog tankar från våra inre guider. 
Inte vårt "högre jag", utan egentänkande guider...
Hur ska vi då agera när dessa tankar..
Tänk på att våra guider vill oss allt gott i världen, de vill inspirera oss, och hjälpa oss på vägen, så att vi´ kan inspirera andra......

Om vi håller ett öppet hjärta och sinne, och lär oss att slappna av, så "hör" vi ju mer och tydligare..

Att rengöra hemmet, ta bort onödigt´ klotter, alltså det vi inte´ älskar, för det´ ska vara kvar..
Detta gör faktiskt att sanning och en slags, ja´ helighet, har lättare att ta fäste..


Om vi ständigt socialiserar med alla´, eller alltid försöker göra alla andra´ lyckliga, 
gör vi det också svårare att ansluta till våra guider..
Allt vi gör och tänker, allt vi äter och dricker, 
allting som vi lägger ini våra kroppar, 
påverkar den totala vibrationen i hela varandet. 
När allt kommer omkring är vi energi, och mat är ju också energi och vi vet´nog vilken mat som är bäst för oss i detta avseendet
 som i alla andra, eller hur?


Inga kommentarer: