iframe { height: 1px; width: 1px; }
Lyckan... kan vara som en svag ton som klingar genom vardagen

GLÄDJESKOLA I HOLLAND !!!!


GLÄDJESKOLA I HOLLAND !!!!

En skola som lär ut Lycka Gläde och Kärlek till sej själv och andra, 
kan ju bara förndra livet för dem och samhället ..
En sån skola går jag i hos matte !!

Inga kommentarer: